Szkoła
 ·         Oświadczenia dotyczące uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej w okresie pandemii COVID-19 – klasy 1-3 -plik WORD, plik PDF
·         Oświadczenia dotyczące udziału dziecka w zajęciach rewalidacyjnych/konsultacjach w okresie pandemii COVID-19 - plik WORDplik PDF