Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski  na Rok Szkolny 2020/21

PRZEWODNICZACY – Amelia Jendrosek

Z-CY – Kaja ZoliszLena Brzęczek