Harmonogram wydarzeń
 Kalendarium dla klas 1 - 3 w roku szkolnym 2019/2020
Termin Zadanie
2 września 2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego.
12 września 2019r. Rada pedagogiczna analityczno – programująca.
19 września 2019 r. Zebrania z rodzicami
30 września 2019 r. Obchody Dnia Chłopaka.
11 października 2019 r. Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami.
14 października 2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńcze)
17 października 2019r. Konsultacje dla rodziców.
październik 2019 r. Święto Biblioteki.
8 listopada 2019r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości i patrona szkoły.
21 listopada 2019 r. Spotkania z rodzicami – wywiadówka.
19 grudnia 2019 r. Jasełka ibożonarodzeniowe i poczęstunek w kawiarence. Konsultacje dla rodziców.
23.12.2019 – 1.01.2020r. Zimowa przerwa świąteczna.
14 stycznia 2020 r. Wystawienie ocen półrocznych.
16 stycznia 2020 r. Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna.
23 stycznia 2020 r. Spotkanie z rodzicami.
30 stycznia 2020 r. Rada Pedagogiczna – podsumowanie I półrocza.
10 – 21 lutego 2020 r. Ferie zimowe.
19 marca 2020 r. Konsultacje dla rodziców.
6 marca 2020 r. Obchody Dnia Kobiet.
20 marca 2020 r. Wiosenne Święto Poezji.
9 – 14 kwietnia 2020 r. Przerwa świąteczna.
16 kwietnia 2020 r. Zebranie z rodzicami.
kwiecień/maj 2020 r. Obchody Dnia Ziemi.
29 kwietnia 2020 r. Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja i Patrona Szkoły.
20 maja 2020 r. Konsultacje dla rodziców.
1 czerwca 2020 r. Dzień sportu. Dzień Dziecka.
22 czerwca 2020 r. Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
26 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów.
26 czerwca 2020 r. Posiedzenie rady pedagogicznej.
27 sierpnia 2020 r. Rada pedagogiczna – sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Organizacja nowego roku szkolnego.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2,3 stycznia 2020r., 12 czerwca 2020 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia 2020 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2020 r.,
 • Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.

Propozycje ocen:

 • do 6 grudnia 2019 r. wystawiamy propozycje ocen niedostatecznych półrocznych,
 • do 15 maja 2020 r. propozycje ocen niedostatecznych końcowo rocznych,
 • do 18 maja 2020 r. propozycje wszystkich ocen końcowo rocznych.
Kalendarium dla klas 4 - 6 w roku szkolnym 2019/2020
Termin Zadanie
2 września 2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego.
12 września 2019r. Rada pedagogiczna analityczno – programująca.
18 września 2019 r. Zebrania z rodzicami.
wrzesień 2019 r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
30 września 2019 r. Obchody Dnia Chłopaka.
11 października 2019 r. Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.
14 października 2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńcze)
16 października 2019r. Konsultacje dla rodziców.
październik 2019 r. Święto Biblioteki.
8 listopada 2019r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.
20 listopada 2019 r. Spotkania z rodzicami – wywiadówka.
28 listopada 2019 r. Dyskoteka andrzejkowa.
11 grudnia 2018 r. Konsultacje dla rodziców.
17 grudnia 2019 r. Jasełka i kiermasz bożonarodzeniowy.
23.12.2019 – 1.01.2020r. Zimowa przerwa świąteczna.
14 stycznia 2020 r. Wystawienie ocen półrocznych.
16 stycznia 2020 r. Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna.
22 stycznia 2020 r. Spotkanie z rodzicami.
30 stycznia 2020 r. Rada Pedagogiczna – podsumowanie I półrocza.
10 – 21 lutego 2020 r. Ferie zimowe.
19 marca 2020 r. Konsultacje dla rodziców.
6 marca 2020 r. Obchody Dnia Kobiet.
20 marca 2020 r. I dzień wiosny.
15 kwietnia 2020 r. Zebranie z rodzicami.
21,22,23 kwietnia 2020r. Egzamin ósmoklasisty. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńcze) .
9 – 14 kwietnia 2020 r. Przerwa świąteczna.
kwiecień/maj 2020 r. Obchody Dnia Ziemi.
29 kwietnia 2020 r. Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
20 maja 2020 r. Konsultacje dla rodziców.
1 czerwca 2020 r. Dzień sportu. Dzień Dziecka.
22 czerwca 2020 r. Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
26 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów.
26 czerwca 2020 r. Posiedzenie rady pedagogicznej.
27 sierpnia 2020 r. Rada pedagogiczna – sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Organizacja nowego roku szkolnego.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2,3 stycznia 2020r.,

21,22,23 kwietnia 2020 r., 12 czerwca 2020 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia 2020 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2020 r.,
 • Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.
Propozycje ocen:
 • do 6 grudnia 2019 r. wystawiamy propozycje ocen niedostatecznych półrocznych,
 • do 15 maja 2020 r. propozycje ocen niedostatecznych końcowo rocznych,
 • do 18 maja 2020 r. propozycje wszystkich ocen końcowo rocznych.