Harmonogram wydarzeń

kalendarium 1

kalendarium 2

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020r.,

Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,

Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,

Wielkanoc – 4 kwietnia 2021 r.

Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,

Święto Pracy – 1 maja 2021r.,

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r.,

Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020r.,

25, 26, 27 maj 2021 r – w budynku przy ul. Pieloka 12.

Propozycje ocen:

- do 14 grudnia 2020 r. wystawiamy propozycje ocen niedostatecznych półrocznych,

- do 25 maja 2021 r. propozycje ocen końcoworocznych,