O klasie

Klasa dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnychlogo s

TROCHĘ HISTORII ...
Historia szkoły specjalnej w Oleśnie sięga początku lat 70 – tych. W tamtym czasie funkcjonowało kilka klas specjalnych, w których uczyły się dzieci z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie w naszej szkole jest jedna klasa dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w której uczą się dzieci z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
KADRA
Kadra to wieloletni oligofrenopedagodzy, arteterapeuci, logopeda i pedagog, posiadający tytuł nauczycieli dyplomowanych.
INFORMACJE O KLASIE
Nasze dzieci przez lata nauki przechodzą przez 3 etapy edukacyjne:

I ETAP - 3 lata nauki
II ETAP - 3 lata nauki - po tym etapie dzieci kończą Szkołę Podstawową Specjalną

Nasi uczniowie pracują zgodnie z opracowanymi na początku roku szkolnego Indywidualnymi Programami Edukacyjno – Terapeutycznymi, opartymi o indywidualne dla każdego dziecka zalecenia Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu lub Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oleśnie, obserwację porównawczą, diagnozę nauczycieli oraz Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkołach podstawowych i gimnazjach. Programy dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka.
Cele rewalidacyjne realizowane w pracy z dziećmi:

  1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego możliwości.
  2. Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.
  3. Rozwijanie autonomii ucznia, jego personalizacja i socjalizacja.
  4. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, Rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności w zakresie czynnym i biernym, kształcenie spontanicznej ekspresji słownej.
  5. Oddziaływanie psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne, wpływające na rozwój dziecka.

W pracy z naszymi dziećmi wykorzystujemy muzykoterapię, arteterapię, dogoterapię, biblioterapię, terapię kuchenną . Staramy się zapewnić wzajemny kontakt zapewniający dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Stosowane są metody pozytywnych wzmocnień, elementy metody ośrodków pracy, elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, w razie potrzeby wykorzystujemy alternatywną komunikację pozawerbalną MAKATON, Piktogramy, PCS. Systematycznie współpracujemy z metodykiem kształcenia specjalnego z PODN w Kluczborku i MODN w Opolu.

Dzieci spoza Olesna mają możliwość dojazdu do szkoły autobusem szkolnym, pod czujnym okiem opiekuna. Po lekcjach mogą zjeść obiad w świetlicy szkolnej.

DZIAŁALNOŚĆ POZASZKOLNA I WSPÓLPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI
Systematycznie współpracujemy z Zespołem Placówek Specjalnych w Praszce.
Co roku bierzemy czynny udział w Mini Olimpiadzie Sportowej „RAZEM SPRAWNI TAK SAMO” i konkursie „Uczeń na medal”. Wyjeżdżamy również na Festiwal Poezji Mówionej i Śpiewanej w Kluczborku lub w Byczynie oraz Festiwal Piosenki „Pod gołym niebem” w Zawadzkiem. Współpracujemy także z Warsztatami Terapii Zajęciowej, Państwową Szkołą Muzyczną. Braliśmy udział w integracyjnej imprezie, spektaklu muzycznym pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Organizujemy także wspólne pikniki w Uszycach.

Grudzień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

e dz1

projekt

logo koord

 

m Logo Mistrzowie Matlandii

 

dobry start mini

Rządowy Program „Dobry Start”

[zobacz szczegóły]

 

 logo razem

  

plansza bezpieczna plus1

 

 

 

 

logo face 

 

dobre praktyki

  

logo LS

 

bezpieczny i

 

 

logo knm 780x466

 TESTY dla uczniów