Regulaminy

Konkurs  MatMistrz 2016/17

 1. Konkurs trwa od października 2016 do maja 2017 roku.
 2. Uczestniczą w nim uczniowie klas 4-6.
 3. W okresie trwania konkursu uczniowie zdobywają punkty uczestnicząc w konkursach ujętych w terminarzu oraz rozwiązując zadania z list ukazujących się na gazetce i na szkolnej stronie www.
 4. Każdy z konkursów ujętych w terminarzu posiada swój odrębny regulamin .
 5. Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymają –zgodnie z regulaminami poszczególnych konkursów.
 6. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie Kangur i Wojewódzkim Konkursie Matematycznym otrzymają punkty Matmistrz.
 7. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach Matematycznych pozaszkolnych otrzymają punkty Matmistrz.
 8. Zwycięzcą konkursu oraz szkolnym MatMistrzem zostanie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów w ciągu całego roku szkolnego.
 9. Dla najlepszych, najaktywniejszych i najwytrwalszych uczestników konkursu MatMistrz przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
 10. Zapraszamy !!!!

Mistrz rachunku pamieciowego, Mistrz Tabliczki Mnożenia

 1. Konkurs składa się z dwóch części i jest jednocześnie formą sprawdzianu umiejętności rachunkowych uczniów.
 2. Każda część składa się z etapu klasowego i obejmuje zadania z rachunku pamięciowego również takie w których należy wykorzystać własności działań.
 3. W etapach klasowych biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI, czterech najlepszych uczniów z każdej klasy przechodzi do etapu szkolnego. Nagrodą dla nich jest ocena celująca cząstkowa z matematyki.
 4. O zakwalifikowaniu się do etapu szkolnego decyduje liczba punktów uzyskana w etapie klasowym. W przypadku równej ilości punktów decyduje czas oddania pracy.
 5. Liczyć można tylko w pamięci, ale dopuszcza się zapisywanie działań pomocniczych, np. 6·4·5·5 = 30·20 = 600.
 6. W etapie szkolnym oprócz działań arytmetycznych mogą pojawić się zadania tekstowe i łamigłówki arytmetyczne.
 7. Dla zwycięzców etapu szkolnego przewidziane są dyplomy, oraz punkty w konkursie MatMistrz.
 8. Zwycięzca otrzymuje 10 punktów, uczniowie którzy zdobędą II i III miejsce odpowiednio 8 i 6 pkt., uczniowie którzy zdobędą IV i V i VI - 4 punkty natomiast pozostali uczniowie zakwalifikowani do etapu szkolnego otrzymają 2 punkty w konkursie MatMistrz.

Szkolne mistrzostwa w rozwiazywaniu łamigłówek

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy 4 – 6.
 2. Konkurs ma charakter zawodów indywidualnych.
 3. Do konkursu uczniowie przygotowują się rozwiązując różne zadania łamigłówki kładąc szczególny nacisk na umiejętność rozwiązywania zadań z list przygotowawczych (z lat poprzednich), które zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły http://psp3.mojeolesno.pl/
 4. Chętni uczniowie zgłaszają się w wyznaczonym terminie.
 5. Szkolnym Mistrzem w Rozwiązywaniu łamigłówek zostanie uczeń, który uzyska najwięcej punktów. W przypadku dużej liczby uczniów biorących udział w konkursie zostaną wyłonieni dodatkowo mistrzowie: w kategorii klas czwartych, piątych, i szóstych.
 6. Zwycięzca otrzymuje tytuł „Mistrza łamigłówek”, ocenę celującą cząstkową z matematyki oraz 10 punktów w konkursie MatMistrz.
 7. Uczniowie którzy zdobędą II i III miejsce również otrzymają ocenę celującą cząstkową z matematyki oraz punkty w konkursie MatMistrz (odpowiednio 8 i 6 pkt).
 8. Uczniowie którzy zdobędą IV i V i VI otrzymają ocenę celującą cząstkową z matematyki oraz 4 punkty w konkursie MatMistrz.

UWAGA!!! W konkursie zostanie wyłoniona 3 - osobowa reprezentacja naszej szkoły do Mistrzostw w Rozwiązywaniu Łamigłówek, które odbędą się w marcu 2015 r. w Kluczborku.

Konkursy: KANGUR  i  OLIMPUS MATEMATYCZNY

 

W bieżącym roku szkolnym chętni uczniowie bądą mogli uczestniczyć w Międzynarodowym  Konkursie Matematycznym Kangur i Olimpusie Matematycznym.. Konkursy odbywają się w szkole ale ich organizatorami są odpowiednio Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu oraz Zespół Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych OLIMPUS. Każdy uczestnik konkursu uzyskuje ocenę cząstkową celującą z matematyki. raz punkty w konkursie Matmistrz:10 punktów za I miejsce, za II i III miejsce odpowiednio 8 i 6 pkt., uczniowie którzy zdobędą IV i V i VI - 4 punkty natomiast pozostali uczestnicy 2 punkty za udział w konkursie.

 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 

Organizatorem konkursu Opolski Kurator Oświaty. W konkursie biorą udział chętni uczniowie klas IV - VI.  Konkurs przebiega w trzech etapach: szkonym, gminnym i wojewódzkim. 

Etap szkolny konkursu odbędzie się do 20 listopada 2016 r. Chętni uczniowie zgłaszają się do nauczycieli matematyki do 10 listopada 2016 r. Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu (czytaj - regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego)

Uczestnik szkolnego etapu konkursu otrzymają: punkty w konkursie Matmistrz: 10 punktów za I miejsce, za II i III miejsce odpowiednio 8 i 6 pkt., za IV i V i VI - 4 punkty natomiast pozostali uczestnicy 2 punkty za udział w konkursie. Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu gminnego otrzymają ocenę celującą cząstkową z matematyki.

Szkolny Mistrz SUDOKU

 1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
 2. W etapie I – klasowym uczestniczą wszyscy chętni uczniowie klas 4-6.
 3. I etap konkursu odbędzie się w styczniu 2016 r. podczas wybranej przez nauczyciela lekcji matematyki.
 4. Trzech najlepszych uczniów z każdej klasy przechodzi do II etapu - szkolnego.
 5. Etap szkolny odbędzie się w lutym 2016 r.
 6. Zwycięzca otrzymuje tytuł „Szkolnego Mistrza Sudoku”, dyplom, ocenę celującą cząstkową z matematyki oraz 10 punktów w konkursie MatMistrz.
 7. Uczniowie którzy zdobędą II i III miejsce również otrzymają dyplom, ocenę celującą cząstkową z matematyki oraz punkty w konkursie MatMistrz (odpowiednio 8 i 6 pkt).
 8. Uczniowie którzy zdobędą IV i V i VI otrzymają ocenę celującą cząstkową z matematyki oraz 4 punkty w konkursie MatMistrz. Pozostali uczniowie zakwalifikowani do etapu szkolnego otrzymają ocenę celującą cząstkową z matematyki i 2 punkty w konkursie MatMistrz.
Luty 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

e dz1

 

logo mistrzowie matlandii m

 

 logo razem

  

plansza bezpieczna plus1

 

 

logo wlc olesno 1

 

logo face 

 

dobre praktyki

  

logo LS

 

bezpieczny i

 

 

logo knm 780x466