Harmonogram konsultacji i zebrań dla rodziców
16 – 17 września 2020 r. Zebrania z rodzicami
21 października 2020 r. Konsultacje dla rodziców
18 – 19 listopada 2020 r. Zebrania z rodzicami
16 grudnia 2020 r. Konsultacje dla rodziców
3 – 4 luty 2021 r. Zebranie z rodzicami
17 marca 2021 r. Konsultacje dla rodziców
14 - 15 kwietnia 2021 r. Zebrania z rodzicami
26 maja 2021 r. Konsultacje dla rodziców