Kalendarium PSP3

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Termin Zadanie
1 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
9 września 2021 r. Rada pedagogiczna analityczno – programująca
15 – 16 września 2021 r. Zebrania z rodzicami
28 września 2021 r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
30 września 2021 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka
październik 2021r. Święto Biblioteki
13 października 2021 r. Obchody Dnia Edukacji Narodowej
14 października 2021 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21 października 2021 r. Konsultacje dla rodziców
1 listopada 2021 r. Wszystkich Świętych
9 listopada 2021 r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada 2021 r. Narodowe Święto Niepodległości
17 – 18 listopada 2021 r. Zebrania z rodzicami
Listopad/grudzień 2021 r. Próbne egzaminy ósmoklasisty
30 listopada 2021 r. Andrzejki klasowe
6 grudnia 2021 r. Mikołajki klasowe
16 grudnia 2021 r. Konsultacje dla rodziców
17 grudnia 2021 r. Jasełka szkolne (klasowe)
21 grudnia 2021 r. Wigilia klasowa
23 grudnia 2021 r. – 1 stycznia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2022 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
12 stycznia 2022 r. Wystawianie ocen śródrocznych
17 stycznia 2022r. Rozpoczęcie II półrocza
26 – 27 stycznia 2022 r. Zebrania z rodzicami
31 styczeń–13 luty 2022 r. Ferie zimowe
14 lutego 2022 r. Szkolne walentynki
8 marca 2022 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
17 marca 2022 r. Konsultacje dla rodziców
21 marca 2022 r. Pierwszy dnia wiosny
14–19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
kwiecień/maj 2022 r. Obchody Dnia Ziemi
24, 25, 26 maja 2022 r. Egzamin ósmoklasisty
13 - 14 kwietnia 2022 r. Zebrania z rodzicami
28 kwietnia 2022r. Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
1 maja 2022 r. Święto Pracy
2 maja 2022 r. Dzień Flagi
3 maja 2022 r. Święto Konstytucji 3 Maja
23 maja 2022 r. Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
25 maja 2022 r. Konsultacje dla rodziców
1 czerwca 2022 r. Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka
15 czerwca 2022 r. Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
16 czerwca 2022 r. Boże Ciało
20 czerwca 2022 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
24 czerwca 2022 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r.,

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021r.,

Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,

Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,

Wielkanoc – 17 kwietnia 2022 r.

Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.,

Święto Pracy – 1 maja 2022r.,

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r.,

Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12 listopada 2021r., 7 stycznia 2022r.; 24, 25, 26 maj – w budynku przy ul.Pieloka 12 oraz  17 czerwca 2022 r.

Propozycje ocen:

- do 16 grudnia 2021 r. wystawiamy propozycje ocen niedostatecznych półrocznych,

- do 23 maja 2022 r. propozycje ocen końcoworocznych. 

e dz1

Kliknij, aby się zalogować  

 

npcz 2 0 

  galeria ico

 

padlet biblioteki 

 

 

logo face3

logo face

 

obrazek jadlospis 

 

telefonzaufaniaplakat

 

  

logo LS

  

 

logo4

 

 

klasa5