Oddział przedszkolny

Lista kandydatów przyjętych i nie przyjętych do oddziału przedszkolnego w PSP nr 3 w Oleśnie - pobierz plik PDF

Zmiana zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno

Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmowane będą w okresie od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 07 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Oleśnie została zawieszona. 

W najbliższym czasie zostaną Państwo powiadomieni w jakich terminach i w jakiej formie będzie można złożyć wnioski. 

Informacja taka będzie wywieszona na drzwiach szkoły, na stronie internetowej szkoły i kontakt telefoniczny.

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego przy PSP nr 3 na Rok Szkolny 2020/2021

odbywa się w dniach 09.03.- 20.03.2020r. 

 

Dokumenty:

 

Pobierz i wypełnij:

Załącznik nr 1 do wniosku - kryteria szkoły  wordpdf

Wniosek - oddział przedszkolny  wordpdf

Oświadczenie do wniosku word, pdf