Szkoła

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych w PSP nr 3 w Oleśnie na rok szkolny 2020/2021 - pobierz plik PDF

Zmiana zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno

Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmowane będą w okresie od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 07 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Oleśnie została zawieszona. 

W najbliższym czasie zostaną Państwo powiadomieni w jakich terminach i w jakiej formie będzie można złożyć wnioski. 

Informacja taka będzie wywieszona na drzwiach szkoły, na stronie internetowej szkoły i kontakt telefoniczny.

plakat 1

Dokumenty:

 

Pobierz i wypełnij:

Zgłoszenie  dla uczniów z obwodu szkoly - wordpdf

Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wordpdf

 Wniosek dla uczniów spoza obwodu - wordpdf

 Oświadczenie do wniosku dla uczniow spoza obwodu - wordpdf

Oświdczenie - lekcje religii - word, pdf

Deklaracja - język mniejszości - word,  pdf

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wordpdf

Zgoda_na_przetwarzanie danych_opolska e-szkoła - wordpdf