Bezpieczna +

W ramach projektu "Bezpieczna +"- działania I, w miesiącu październiku zostały przeprowadzone w klasach czwartych i piątych warsztaty wychowawcze rozwijające empatię i zwiększające świadomość dzieci na temat "Skąd się biorą różne niepełnosprawności?". Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematem. Większość z nich rzeczywistość życia na co dzień, wśród niepełnosprawnych rówieśników przyjmuje już od dawna jako normę. Pogadankę przeprowadziła nauczycielka klas dla dzieci o specjalnych  potrzebach edukacyjnych - oligofrenopedagog Anna Czyrny.

 

e dz1

 

npcz 2 0 

  galeria ico

  

logo face3

logo face

 

obrazek jadlospis 

 

telefonzaufaniaplakat

 

  

logo LS