Bezpieczna +
nn 01  1

W ramach programu "Bezpieczna +” uczniowie działający w Szkolnym Kole CARITAS rozwijali umiejętności psychospołeczne poprzez udział w zajęciach promujących wolontariat. Uczniowie opracowali oraz wykonali kartki i życzenia dla emerytowanych nauczycieli, którzy kiedyś pracowali w Publicznej Szkole nr 3 w Oleśnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Świąt Bożego Narodzenia. Wykonali dla nich również lampiony. 

W okresie przedświątecznym uczniowie zaangażowali się w w zbiórkę żywności dla potrzebujących rodzin, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej oraz dla osób starszych. Zebrana żywność (375 kg) została przekazana Kołu CARITAS działającemu przy parafii Bożego Ciała w Oleśnie.  W działalność Szkolnego Koła CARITAS zaangażowało się 30 uczniów. Dzięki podjętej w ramach programu działalności nastąpił u nich wzrost świadomości na temat lokalnych potrzeb społecznych. Wszyscy uczniowie mogli aktywnie udzielać pomocy osobom starszym i potrzebującym. Wzmocniło się u nich poczucie wrażliwości wobec innych osób, nastąpiła międzyklasowa integracja uczniów, wzrosła umiejętność podjęcia współpracy i komunikacji społecznej.

e dz1

 

npcz 2 0 

  galeria ico

  

logo face3

logo face

 

obrazek jadlospis 

 

telefonzaufaniaplakat

 

  

logo LS