Program popularyzacji czytelnictwa "PoczytajMy"

plakat

Program zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzony przez bibliotekę szkolną PSP Nr 3
W ramach zajęć programu uczniowie tworzą klub czytelniczy i odbywają regularne spotkania. Tematyka każdego ze spotkań dotyczy literatury dziecięcej i młodzieżowej, zainteresowań uczniów oraz dostosowana jest do szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego. Podczas zajęć aktywnie wykorzystywane są technologie IT.