Wspólnie przeciwko przemocy

Wspólnie przeciwko przemocy

Tytuł projektu: „Wspólnie przeciwko przemocy”
W ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
Priorytet IV. Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie
Okres realizacji projektu: wrzesień – grudzień 2018 r.

Pedagog szkolny przeprowadził zajęcia w formie warsztatów na temat przyczyn agresji wśród dzieci oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Na zajęciach uczniowie tworzyli definicję agresji, uczyli się odróżniać zachowanie agresywne od nieagresywnego, uświadamiali sobie różne przyczyny zachowań agresywnych. Podczas pracy w grupach szukali sposobów zapobiegania zachowaniom agresywnym. Uczyli się dokonywać analizy sytuacji, kiedy stosowana jest przemoc, szukali sposobów przeciwdziałania przemocy oraz poznawali sposoby radzenia sobie ze stresem.

„Gry i zabawy ruchowe dla klas I-III” odbywały się od października do grudnia, a realizowane były w ramach projektu: ”Wspólnie przeciwko przemocy”.  Zajęcia miały wykorzystać naturalną potrzebę ruchu u dzieci i podnieść ich sprawność fizyczną: szybkość, zwinność, zręczność, skoczność, siłę, koordynację ruchową. Uczniowie integrowali się poprzez współdziałanie w zespole ćwiczących, wykonywali ćwiczenia z różnymi przyborami, poznali nowe gry i zabawy, utrwalali zasadę fair play.
Wszyscy uczestnicy zajęć miło spędzili czas i świetnie się bawili.

W ostatnich miesiącach uczniowie klas I-III wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Wspólnie przeciwko przemocy”, które odbywały się w naszej szkole. W trakcie realizacji programu obserwowali, eksperymentowali i stworzyli szereg ciekawych prac. Kształcili umiejętność posługiwania się mapą, poszukiwali odpowiedzi na pytania „Czy można zobaczyć powietrze?”, Skąd się bierze wiatr?”,” Kto ułożył „Drogę Mleczną na niebie?”. Mamy nadzieję, że uczniowie uczęszczający na te zajęcia w jakiś sposób poszerzyli swoją wiedzę na temat otaczającego świata.

11.12.2018 r odbył się w naszej szkole po raz kolejny DZIEŃ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ. Uczniowie klasy 5 b przy pomocy pantomimy przedstawili 3 scenki w których pokazali sposoby i sens pomagania innym.
Scenka I - nie oceniaj zawartości po okładce.
Scenka II - nie poddawaj się , nie rezygnuj
Scenka III - nie buduj murów
Na koniec zostawili karteczki, na których oglądający scenki, anonimowo zapisywali swoje przemyślenia po ich obejrzeniu i wrzucali do przygotowanych pudełek. Uczniowie zaśpiewali także piosenkę "Kto jak nie Ty, kto jak nie my, kto jak nie ja, pomagać innym ma?“

Dnia 27 listopada br. odbył się w naszej szkole happening pod hasłem „Pomoc Koleżeńska”. Z kolorowych dłoni symbolizujących uczniów klas młodszych powstało wielkie Drzewo Przyjaźni. Uczniowie klasy II a przygotowali Kodeks dobrego kolegi, z którym zapoznali swoje koleżanki i kolegów. Wszyscy zgodzili się z powiedzeniem, że pomoc koleżeńska jest zwyczajem pięknym i pożytecznym.

26 października odbyła się druga odsłona Dnia Pomocy Koleżeńskiej. Happening skierowany był do uczniów klas I-III. Uczniowie z klasy V A pomogli naszym młodszym uczniom zapoznać się z hasłami promującymi pomoc koleżeńską. Okazało się, że uczniowie Trójki doskonale wiedzą, na czym polega pomoc koleżeńska. Wspólnie wykonali 25-metrowy plakat, a na zakończenie otrzymali słodką nagrodę.

 

 

 

 

 

W ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, 27 września 2018 r.w naszej szkole odbył się pierwszy z czterech happeningów zaplanowanych w ramach tego projektu. W tym wydarzeniu brały udział wszystkie klasy od 4 do 6. Miał on formę konkursu, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu wspólnego plakatu przez każdą z klas dotyczącego pomocy koleżeńskiej. Wszystkie wykonane plakaty zostały zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w holu szkoły. Podczas tego happeningu, grupa dzieci z klasy 1 i 2 udała się do naszego przedszkola, gdzie pomagała Słoneczkom w wykonaniu wspaniałej, wielkoformatowej jesiennej pracy plastycznej.

e dz1

 

npcz 2 0 

  galeria ico

  

logo face3

logo face

 

obrazek jadlospis 

 

telefonzaufaniaplakat

 

  

logo LS