Razem bezpieczniej

Działanie V – organizacja zajęć kreatywnych - w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 i projektu pn. „Dzieci i młodzież z Gminy Olesno wspólnie przeciwko mowie nienawiści”
Zajęcia prowadzone były w klasach IV – VI. Miały one na celu pokazanie uczniom jak  w ciekawy i kreatywny sposób można spędzić czas wolny. Uczniowie aktywnie spędzali czas wolny, niektóre wyznaczone zadania wykonywali w grupie, co służyło lepszej integracji. Podczas zajęć brali udział w grach i konkursach oraz różnych ćwiczeniach sprawnościowych, które uczyły zdrowej, wolnej od agresji werbalnej i mowy nienawiści rywalizacji.