Historia

Powstanie szkoły
24 stycznia 1959 r. mieszkańcy Olesna zgromadzeni na zebraniu postanowili o wybudowaniu nowej szkoły, która, , miała być pomnikiem tysiąclecia państwa polskiego. Na zebraniu tym powołano do życia Miejski Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął Wacław Jończyk. Budowa szkoły została zatwierdzona przez Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Mieszkańcy Olesna wykazali się dużym zaangażowaniem i ofiarnością przy wykonywaniu wielu prac wewnątrz oraz wokół budynku szkoły, a szczególnie przy budowie boiska szkolnego: "W okresie 2 tygodni zaorano teren pod boisko, nawieziono i wyplantowano 200m3 ziemi, zasiano wokół szkoły trawę, zwieziono sprzęt szkolny i pomagano przy oczyszczaniu okien i sal szkolnych"1.
Jak dokumentuje kronika szkolna: "W dniu 1 września 1961 r. w 17 rocznicę PKWN, 11 rocznicę powstania woj. polskiego oraz w 40 rocznicę powstań śląskich zostaje uroczyście oddana do użytku miasta Olesna szkoła - pomnik 1000-lecia im. Powstańców Śląskich..."1.
Dzień ten był obchodzony bardzo uroczyście. Na otwarcie szkoły przybyło wiele osobistości m.in. Marszałek Sejmu PRL Czesław Wycech, posłowie na Sejm, wicekurator Szkolnego Okręgu Opolskiego, przedstawiciele władz partyjnych z I sekretarzem KPPZPR.
Pierwszym kierownikiem szkoły mianowany został Edward Cybiński.
1 kwietnia 1962 r. rozpoczęto budowę boiska szkolnego. Szczegółowy plan boiska, który przewidywał: "bieżnię okólną o długości 266 m i szerokości 3,66 m, boiska do piłki ręcznej 7-mio osobowe, boisko do koszykówki, 2 boiska do siatkówki, skocznię w dal i wzwyż i rzutnię do piłki palantowej. Również przewidziano drążek gimnastyczny i równoważnię"1. 26 czerwca 1962 r. w pierwszym roku działalności Szkoła Podstawowa nr 3 w Oleśnie liczyła 235 uczniów i 8 nauczycieli.

"Kierownik Szkoły Pan Edward Cybiński przydzielił wychowawstwa klas następująco:

Klasa I Pani Gertruda Smyk

II Pani Lucyna Matyja

III Pani Janina Łotocka

IV Pani Teresa Burzyńska

V Pan Henryk Skóra

VI Pan Józef Skoczylas

VII Pan Leon Kleszcz"1

Od 15 listopada 1961 r. funkcjonowała świetlica dla dzieci i rodzin pracujących. Wśród korzystających były również dzieci ze szkoły nr 1: "W świetlicy dzieci przebywają do godziny 15 - tej pod opieką wychowawcy, gdzie korzystają z obiadów, odrabiają lekcje, oglądają program telewizyjny, czytają książki i czasopisma, korzystają z gier świetlicowych."1
"Dnia 1 stycznia 1963 r. stanowisko Kierownika Szkoły objęła Ob. Smyk Gertruda nauczycielka szkoły tut. Ob. Cybiński Edward po złożeniu rezygnacji ze stanowiska kier. szkoły otrzymał posadę w Wydziale Oświaty w Oleśnie Śl.".1
Nowy kierownik kontynuował kierunek prac poprzedniego kierownictwa związanych z zagospodarowaniem terenu należącego do szkoły: "Nowy kierownik szkoły Ob. Smyk Gertruda łącznie z Nauczycielstwem tut. szkoły oraz jej młodzieżą rozpoczęli prace w związku z dokończeniem budowy boiska szkolnego (...). Sadzono drzewa, wożono kamień, równano całe boisko - młodzież pracowała z zapałem a pomagała jej też młodzież z Technikum Rachunkowości Rolnej w Oleśnie".1
Boisko zostało oddane do użytku we wrześniu 1964 r. Z tej okazji odbyły się międzyszkolne zawody sportowe.
1977 r. dobudowano bibliotekę i czytelnię o powierzchni 48m2.
W 1999 roku szkoła przyjęła nazwę - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz otrzymała pod zarząd filię szkół w Borkach Małych i Łowoszowie.
W Borkach Małych i Łowoszowie uczyły się dzieci z klas I-III. Reszta była dowożona do Olesna, dojeżdżały również dzieci z Boroszowa.
W roku 2001 zlikwidowano szkoły filialne i wszystkie dzieci rozpoczęły uczęszczać na zajęcia w PSP Nr 3 w Oleśnie. W październiku 2002 r. odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru szkoły. W uroczystości uczestniczyły władze Miasta i Gminy, władze oświatowe, rodzice oraz uczniowie, a poświęcenia sztandaru dokonał proboszcz parafii Olesno ks. Zbigniew Donarski. Więcej o uroczystości poświęcenia sztandaru można znaleźć w archiwum.


Wszystkie cytaty pochodzą z kroniki szkoły.

Poniżej zdjęcia z pierwszej szkolnej kroniki

gallery

e dziennik

  galeriaKolor

  facebook

 

lab.przyszl

 

stolowka 

 

telefonzaufaniaplakat