Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Grażyna Lipińska 

Wicedyrektor szkoły: mgr Anna Król-Czyżewska