O oddziale przedszkolnym

przedszkole01 

 

  • praca z dziećmi odbywać się będzie w oparciu o nową podstawę programową i program edukacyjny wydawnictwa MAC 2019 zgodny z podstawą programową
  • w szatni prosimy o zostawienie zastępczej garderoby dla dzieci
  • informacje o wycieczkach, teatrzykach, imprezach itp. będą umieszczane na tablicy informacyjnej w klasie oraz poprzez dziennik elektroniczny
  • praca z dziećmi w wieku przedszkolnym odbywa się w formie zabawowej – nauka poprzez zabawę

 

 

9.00 – Śniadanie
12.00 – Obiad
14.15 – Podwieczorek

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor mgr Grażyna Lipińska
Wicedyrektor – mgr Anna Król- Czyżewska
Sekretariat- mgr Magdalena Biernacka

 

Słoneczka Gwiazdki

mgr Danuta Wieczorek - wychowawca

mgr Agata Bąk - nauczyciel
mgr Maria Baron - religia
mgr Sylwia Brodacka - język angielski
Krystyna Florczyk - woźna oddziałowa
Anna Nowak - woźna oddziałowa

mgr Renata Jokiel - wychowawca

mgr Agata Bąk - nauczyciel
mgr Danuta Wieczorek - nauczyciel
mgr Agata Misiak - język angielski
Dominika Bensz - woźna oddziałowa
Anna Nowak - woźna oddziałowa

grupowe grupowe 1 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

630 - 800   Schodzenie się dzieci do Przedszkola. Zabawy indywidualne i w grupach.
800 - 845   Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
845 - 900   Czynności higieniczne przed śniadaniem.
900 - 930   Śniadanie.
930 - 1030   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
1030 - 1100   Język angielski (dwa razy w tygodniu)
1100 - 1145   Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali – w zależności od pogody.
1145 - 1200   Czynności higieniczne przed obiadem.
1200 - 1230   Obiad
1230 - 1300   Odpoczynek dzieci, leżakowanie, słuchanie bajek, zabawy o charakterze relaksacyjnym.
1300 - 1330   Religia (dwa razy w tygodniu)
1330 - 1400   Zabawy tematyczne i ruchowe w sali lub na powietrzu, indywidualna praca wyrównawcza.
1400 - 1415   Czynności higieniczne przed podwieczorkiem.
1415 - 1430   Podwieczorek
1430 - 1630   Zabawy dowolne organizowane pod kierunkiem nauczyciela, indywidualna praca z dziećmi, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.
     

 

e dz1

OdP grafika www facebook

 

  galeria ico

 

padlet biblioteki 

 

 

logo face3

logo face

 

 jadlospis g

telefonzaufaniaplakat

 

logo koord

dobry start mini

Rządowy Program „Dobry Start”

[zobacz szczegóły]

   

plansza bezpieczna plus1

  

logo LS

  

zaswiadczenie dbi2021 min

 

certyfikat trzymaj forme min 

logo knm 780x466

 

 

 

logo4