Aktualności

Drodzy rodzice.
W nowym rozporządzeniu MEN z 26.03.2021r. został znacznie poszerzony katalog zawodów wykonywanych przez rodziców, którzy mogą ubiegać się o zapewnienie dzieciom opieki w przedszkolach w okresie od 29.03.2021r. do 11.04.2021r.
Poniżej przytaczam fragment rozporządzenia:

W dniach 16 – 25 marca szkoła jest zamknięta.
Wszelkie sprawy urzędowe będzie można załatwić telefonicznie lub mailowo.

----------------------------------------------------------------------------------

W związku z zamknięciem placówek oświatowych do 25 marca 2020 r. rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2020/2021 oraz do szkół podstawowych zostanie przedłużona. 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 26 marca.

 

Zawieszenie zajęć w szkole z powodu KORONAWIRUSA!!!

W dniach 12.03 - 13.03.2020r. zajęcia dydaktyczne w szkole i oddziałach przedszkolnych odwołane. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzic nie ma możliwości zapewnienia opieki dzieciom, szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Proszę poinformować szkołę (sekretariat) kto z dzieci przyjdzie na wyżej wymienione zajęcia.
Od dnia 16.03.2020r. szkoła  jest zamknięta z powodu kwarantanny społeczeństwa (wstępnie do 25.03.2020r.).

 

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Dyrektor Grażyna Lipińska

przedszkole start

e dz1

 

  galeria ico

  

logo face3

logo face

 

logo Laboratoria Przyszłości pion kolor

obrazek jadlospis 

 

telefonzaufaniaplakat

 

  

logo LS