Kalendarz roku szkolnego


Termin

Zadanie

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

15 września 2022 r.

Rada pedagogiczna analityczno – programująca

22 września 2022 r.

Zebrania z rodzicami

30 września 2022 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

październik 2022 r.

Święto Biblioteki

13 października 2022 r.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20 października 2022 r.

Konsultacje dla rodziców

31 października 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2022 r.

Wszystkich Świętych

10 listopada 2022 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

24 listopada 2022 r.

Konsultacje dla rodziców

6 grudnia 2022 r.

Mikołajki klasowe

22 grudnia 2022 r.

Wigilie klasowe

Konsultacje dla rodziców/jasełka

23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

12 stycznia 2023 r.

Zebrania z rodzicami

18 stycznia 2023 r.

Wystawianie oceny opisowej śródrocznej

19 stycznia 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

20 stycznia 2023 r.

Zakończenie I półrocza

23 stycznia 2023 r.

Rozpoczęcie II półrocza

26 stycznia 2023 r.

Rada pedagogiczna –podsumowanie I półrocza

10 lutego 2023 r.

Szkolne walentynki

13-24 luty 2023 r.

Ferie zimowe

8 marca 2023 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

17 marca 2023 r.

Dzień św. Patryka

21 marca 2023 r.

Pierwszy dnia wiosny

23 marca 2023 r.

Konsultacje dla rodziców

06-11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień/maj 2023 r.

Obchody Dnia Ziemi

20 kwietnia 2023 r.

Konsultacje dla rodziców

28 kwietnia 2023 r.

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

1 maja 2023 r.

Święto Pracy

2 maja 2023 r.

Dzień Flagi - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

18 maja 2023 r.

Konsultacje dla rodziców

1 czerwca 2023 r.

Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka

7 czerwca 2023 r.

Dzień otwarty dla pierwszoklasistów

7 czerwca 2023 r.

Wystawianie ocen opisowych

8 czerwca 2023 r.

Boże Ciało

9 czerwca 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15 czerwca2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

23 czerwca 2023 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

28 sierpnia 2023 r.

Rada pedagogiczna – sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Organizacja nowego roku szkolnego

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,
 • Wielkanoc – 9 kwietnia 2023 r.
 • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2023 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,
 • Boże Ciało – 16 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31.10.2022
 • 02.05.2023
 • 09.06.2023

e dz1

 

  galeria ico

  

logo face3

logo face

 

logo Laboratoria Przyszłości pion kolor

obrazek jadlospis 

 

telefonzaufaniaplakat

 

  

logo LS